3 years ago

​Kraków w walce ze smogiem - zapowiedź darmowej komunikacji i ograniczeń ruchu

Jak wyjani takie sytuacje zdarzaj si 10 - 12 razy do roku.

Alarm smogowy wPolsce jest ogaszany, gdy redniodobowe stenie pyu zawieszonego PM 10 wpowietrzu przekroczy 300 mikrogramw na metr szec. Decyzj wtej sprawie musz podj radni istanie si read more...